Przetłumacz stronę

środa, 25 kwietnia 2018

Gmina Hrubieszów

Gmina Hrubieszów położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, przy granicy z Ukrainą. Gmina Hrubieszów może pochwalić się wieloma zabytkami, są to cerkwie, ruiny zamków, pałace, a także cmentarze.
Na terenie gminy działają różne zespoły śpiewaczy. Jednym z nich jest Czerwona Jarzębina z Moroczyna. Ten zespół wokalno-teatralny powstał w 2005 roku, a w swoim repertuarze posiada piosenki, tańce oraz sztuki teatralne.
W pobliżu Hrubieszowa w Czumowie znajduje się XIX - wieczny pałac wybudowany dla Pohoreckich. Pałacyk był wykorzystywany do wielu celów. W czasie I wojny światowej mieścił się tu szpital polowy. W 1939 roku Czumów został przejęty przez Armię Czerwoną, pałac został zdewastowany, a jego wnętrze spalone. Następnie mieściła się tu niemiecka placówka graniczna, a po wojnie budynek przeznaczono na strażnicę Wojsk Ochrony Pogranicza. W latach 50-tych w obiekcie tym mieściła się szkoła, a obecnie adaptowany jest do celów turystyczno-wypoczynkowych.

Poniższa pocztówka przedstawia obecny kościół rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Łaskawej w Szpikołosach. Cerkiew ta została zbudowana w 1801 roku dla unitów, w 1870 roku została zamieniona na cerkiew prawosławną. W 1919 roku świątynia przeszła w ręce katolików. W czasie II wojny światowej obiekt ten stał się własnością prawosławnych. Powojenne wysiedlenia ludności ukraińskiej umożliwiły trwałe przejęcie świątyni przez katolików i do dnia dzisiejszego pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego.

środa, 18 kwietnia 2018

Beskidzka Trójwieś

W województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, u stóp szczytu Złotego Gronia leży wieś Istebna, która wraz z Jaworzynką i Koniakowem tworzą tzw. Beskidzką Trójwieś. W tych malowniczo położonych beskidzkich miejscowościach można podziwiać przepiękne krajobrazy. W regionie tym kultywowane są tradycje górali beskidzkich. Szczególnie słynne są koniakowskie koronki, w tym serwetki, obrusy, sukienki a nawet stringi. Dzięki tym walorom region ten zaliczany jest do najatrakcyjniejszych w Polsce.
Pocztówkę z widokiem na Trójwieś Beskidzką otrzymałam od forumowej ene.

piątek, 13 kwietnia 2018

Białystok

Białystok jest największym miastem w północno-wschodniej Polsce, zaś drugie pod względem zaludnienia w Polsce. W mieście tym żyją ludzie rożnych kultur, wyznań i narodowości. Mieszkają tu katolicy, prawosławni, rodziny żydowskie oraz muzułmanie. Przez miasto przebiega trasa "szlak białostockich świątyń", który składa się z dziewięciu budynków sakralnych. O wielowyznaniowości Białegostoku nawiązuje poniższa pocztówka, na której od lewej widnieje: Sobór św. Mikołaja, kościół Świętego Rocha, Cerkiew Świętego Ducha oraz Katedra Białostocka.

W 1617 roku rozpoczęto budowę murowanego kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, który przetrwał do dzisiejszych czasów. Jest to tzw. stary kościół farny (widoczna poniżej biała świątynia). W 1807 roku Białystok znalazł się w granicach Imperium Rosyjskiego, stając się stolicą obwodu białostockiego. Miasto zaczęło się rozwijać, przybywało ludności, dlatego obok wybudowano bazylikę długą na 90 metrów i mierzącą 72,5 metra wysokości. W 1991 roku Jan Paweł II ustanowił świątynię katedrą, zaś rok później podniósł do rangi archikatedry. 

W Białymstoku znajduje się kilkaset obiektów zabytkowych. Jednym z najważniejszych zabytków jest Pałac Branickich z najlepiej zachowanym w Polsce ogrodem barokowym. Założenie pałacowo-ogrodowe sięga swoją historią XVI wieku, kiedy przez właścicieli Białegostoku został wybudowany zamek obronny. Pod koniec XVII wieku budowla została przebudowana w okazały barokowy pałac, który w późniejszych latach został rozbudowany. Obecnie w pałacu mieści się główna siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Pałac Branickich otoczony jest przez piękny prawie 10 hektarowy barokowy ogród. Teren ten w XVII wieku został podzielony na Ogród Górny i Dolny. Część górna to ogród francuski, w którym znajdują się liczne fontanny i klomby. Natomiast część dolna to park angielski, obfitujący w altanki, pawilony, posągi, sadzawki. Pałac i ogród po wojnach popadł w ruinę. Obecny wygląd ogrodu jest wynikiem rekonstrukcji dokonanym po II wojnie światowej.

czwartek, 5 kwietnia 2018

Susz

W zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, nad Jeziorem Suskim leży małe miasteczko Susz. Pomimo ogromnych zniszczeń wojennych miasto może poszczycić się kilkoma zabytkami. Są to miedzy innymi fragmenty gotyckich murów obronnych, owalne Stare Miasto pośrodku którego znajduje się kwadratowy Rynek, synagoga oraz kościół Św. Antoniego z Padwy i kościół pw. św. Rozalii.
Kościół Świętego Antoniego z Padwy wybudowany został w połowie XIV wieku, w kolejnych latach był wielokrotnie przebudowywany. W kościele znajdują się relikwie świętego sprowadzone z Pady. Ważnym zabytkiem świątyni jest XIV-wieczny fresk przedstawiający św. Weronikę z chustą oraz klęczącego fundatora świątyni, a także XV-wieczna chrzcielnica, ołtarz główny i ambona z początku XVII wieku.
Za pocztówkę i cudowny datownik dziękuję Krystynie.