Przetłumacz stronę

środa, 31 maja 2017

Zespół Zamkowo - Parkowy w Krasiczynie

W niedzielę wybrałam się z rodziną na popołudniowy spacer po parku zamkowym w Krasiczynie. Oczywiście nie obeszło się bez zakupu pocztówek. Niestety nie było zbyt dużego wyboru, dlatego kupiłam tylko pierwszy i ostatni wzór. Dwie pozostałe kartki kupiłam kilka lat wcześniej. 
Zamek w Krasiczynie został zbudowany na przełomie XVI-XVII wieku przez kasztelana przemyskiego Stanisława Krasickiego, a następnie przez jego syna Marcina. Zamek przez kolejne lata dziedziczyli: Modrzewscy, Wojakowscy, Tarłowie, Potoccy i Pinińscy. W 1835 roku zamek odkupił książę Leon Sapieha, który był w jego posiadaniu do 1944 roku. Po II wojnie światowej zamek przeszedł w ręce państwa, mieściło się tu Technikum Leśne, a następnie obiekt przejęło FSO w Warszawie. W 1996 roku zamek wraz z parkiem przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu, która przeprowadziła tu prace remontowo-budowlane i konserwatorskie, tworząc to Zespół Parkowo-Zamkowy w Krasiczynie. 
Zamek otoczony jest pięknym parkiem krajobrazowym, w którym występuje około 200 gatunków krzewów i drzew. Oprócz rodzimych gatunków spotkać tu można egzotyczne rośliny, między innymi jest to: korkowiec, tulipanowiec amerykański, platan klonolistny, dąb wielkoowocowy i miłorząb dwuklapowy.
Na uwagę zasługują tu również drzewa rodowe Sapiehów, którzy wprowadzili tu zwyczaj sadzenia dębu z okazji urodzin syna oraz lipy z okazji narodzin córki. Wśród  nich znajduje się dąb metropolity krakowskiego, księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy, który wyświęcił na księdza Karola Wojtyłę.
ll

środa, 24 maja 2017

Jaskinia Niedźwiedzia

W Masywie Śnieżnika Kłodzkiego, we wsi Kletno znajduje się jedna z najgłębszych i najdłuższych jaskiń w Polsce. W 1966 roku podczas eksploatacji kamieniołomu odsłonięto otwór prowadzący do niewielkiej komory, w której znajdowały się kości dużych ssaków. Najwięcej szczątków było niedźwiedzia jaskiniowego, dlatego później komorę tę nazwano Salą Niedźwiedzia. W kolejnych latach z odkryto nowe komory i korytarze, a 11 czerwca 1983 roku otwarto Jaskinię Niedźwiedzia dla ruchu turystycznego. Korytarze jaskini pokryte są licznymi stalaktytami, stalagmitami oraz stalagnatami. Kartkę z pięknymi formami naciekowymi jaskini otrzymałam od Kingi.

piątek, 5 maja 2017

Rynek w Nowej Rudzie

W południowo-zachodniej części Polski, w Kotlinie Kłodzkiej położone jest niewielkie miasteczko Nowa Ruda. Centralnym placem miasta jest Rynek z pięknym XIX-wiecznym Ratuszem oraz zabytkowymi kamienicami. Noworudzki Ratusz zbudowany został w stylu biedermeier. Obecny kształt nabrał w latach 1892-1894, gdy przeprowadzono ostatnią rozbudowę. Został wtedy podniesiony dach oraz ozdobiono portal, wykusze i okienne szczyty. W północno-zachodnim narożniku Ratusza wmurowana została fontanna z barokową figurą Świętego Floriana. Przed frontem Ratusza stoi pomnik przedstawiający chrzest Chrystusa.